fbpx
שפר (שיפר), דב (בורקה)

שפר (שיפר), דב (בורקה)


בן יהושע. נולד בשנת תרפ"א (1921) בקובנה שבליטא. משפחתו היתה אמידה, אביו רוקח ואמו רופאת שינים. הוא למד בגימנסיה עברית בעיר והתגלה כתלמיד מוכשר ובעיקר הצטיין בלימוד השפה העברית. דב גם הצטיין בכישרון דראמטי והשתתף בהצגות רבות שהעלתה הגימנסיה. הוא הצטרף לתנועת "השומר הצעיר" ובמסגרתה הרבה בארגון פעולות תרבות. בגיל 15 הודיע במכתב להוריו שהוא מפסיק את לימודיו ומצטרף להכשרה. הוריו החזירוהו הביתה, אך בגלל רצונו העז לעלות לארץ-ישראל הסכימו לבסוף לשלחו ללמוד שם. בשנת 1937 עלה לבדו לארץ ולמד בבית הספר החקלאי "מקווה ישראל". אור ליום ב' בחשון תרצ"ט (26.10.1938), כאשר עמד על משמרתו ב"עמדת הכרם" של מקווה ישראל, נורה ונהרג. הוא הובא למנוחות בבית העלמין נחלת יצחק. אחרי ארונו העטוף בדגל "השומר הצעיר" הלכו חבריו מתנועת הנוער, נוטרים, תלמידי "מקווה ישראל", מוריו ופועליו של בית הספר. הניח הורים בקובנה. בעיתון "דבר" פורסמה רשימה על תולדותיו וזכרו הונצח גם בחוברת הזיכרון של "כופר הישוב" ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי

דילוג לתוכן