fbpx
שילוני, אלישע

שילוני, אלישע


בן פנחס וזהבה, חברי בית-אלפא משנת 1934 ומעורים בחיי הקיבוץ. נולד ביום כ"ח בטבת תש"ד (24.1.1944) בקיבוץ. בהגיע לגיל בית-הספר התחיל ללמוד במוסד החינוכי המשותף "גלבוע" עד שסיים את לימודיו בו. בילדותו בישן היה ובעל נפש רגישה. במשך השנים גילה תכונות ברוכות של מהירות-מחשבה ומהירות- תנועה אשר שיקול-דעת ליווה אותן – תכונות אלו הביאוהו להצטיינות בכל השטחים אשר עסק. הוא הראה כשרונות במקצועות הריאליים ויחד עם זה היה ספורטאי רבגוני אשר לקח חלק פעיל בקבוצת הכדורסל המקומית. את כל חופשותיו הקדיש לעבודה במשק ועוד מגיל צעיר נמשך לעבודה במכונות חקלאיות. עם גיוסו לצה"ל בנובמבר 1962 החליט להתנדב לחיל-האויר. עבר קורס טיס ועמד בכל המבחנים הקפדניים. עם תחילת המתיחות האחרונה והכניסה לכוננות המוגברת שובץ אלישע לעבודה כקצין-מבצעים של הטייסת בדרגת סגן – תפקיד אשר מילא בהצלחה עד יומו האחרון. השתלבותו בטייסת ורצונו העז לתרום לה ככל אשר יכול הביאו ללבטים בין אהבת הטיס שבו לאהבת הקיבוץ, אך הקיבוץ הסכים לשחרר אותו לשנה נוספת לחיל-האויר ולטייסת. עם פרוץ קרבותיה של מלחמת ששת הימים השתתף במערכה האוירית בסיני בציר אל-עריש ובערב שבועות ביום ה' בסיון תשכ"ז (13.6.1967) נפל במילוי תפקידו והוא היה אז בטיסה מבצעית כטייס קבע בעל וותק של שלוש שנים. הובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות בקיבוץ בית אלפא. בידיעות המועצה האיזורית "הגלבוע" לזכר בני האיזור שנפלו הועלה זכרו. בספר "בנינו" שהוציא בקיבוץ הוקדש לו מדור מיוחד. הקיבוץ הוציא חוברת לזכרו. בחוברת 53" מהם", שהוציא לאור הקיבוץ הארצי לזכר חבריו שנפלו במערכה, הוקדש עמוד לתולדותיו.

דילוג לתוכן