fbpx
שטול, יונה

שטול, יונה


בן סימה ואלטר. נולד בשנת תרנ"ח (1898) בעיר טומשוב שבפולין למשפחה חרדית. הוא עשה את לימודיו היסודיים והתיכוניים בעיר מולדתו היה פעיל במחנה הציוני. לימים נשא אישה והקים משפחה. היה סוחר יערות אמיד בעיר. בשנת 1932 מימש את משאת נפשו משכבר הימים ועלה לארץ-ישראל. רק לאחר שלוש שנים הותר לו להעלות גם את יתר בני משפחתו מפולין. משאוחדה, השתקעה המשפחה בחיפה. יונה הצטרף לארגון ה"הגנה" ולפרנסתו עבד במאפיית "פת" במפרץ חיפה כמחלק לחם, יום יום עם שחר היה עובר עם עגלה רתומה לסוס בשכונות היהודיות והערביות גם בימי המאורעות הקשים לא החסיר אף יום אחד ודאג למחסורם של התושבים. בי"ח בכסלו תרצ"ט (11.12.1938), כשעבר ליד השערים המזרחיים של הנמל, ירה בו ערבי והרגו. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בחיפה הניח אישה, בת, בן ואחות.

דילוג לתוכן