fbpx
רייזיס, אברהם-יצחק (בריאן, “בריי”)

רייזיס, אברהם-יצחק (בריאן, “בריי”)


בן אסתר-מלכה (מאי) ונחום-אירה (לאון). נולד ביום ט' בניסן תר"פ (28.3.1920) במלבורן שבאוסטרליה. שם למד וגם השתייך לתנועת הצופים. בשנת 1936 עלתה משפחתו לארץ-ישראל והשתקעה ברמת גן. אברהם הצטרף לתנועת "המכבי" ולמד שנה בקולג' בטרה-סנטה בירושלים. לאחר שעמד בבחינות הבגרות, עבד זמן קצר אצל עורך דין בתל אביב, ואחרי כן נשלח על ידי הוריו ללמוד משפטים בלונדון. אולם לימודיו לא סיפקוהו והוא שאף ללמוד טיס על מנת לשוב הביתה וללמד את הנוער הארצישראלי לטוס. אברהם הפסיק את הלימודים, התגייס לחיל האוויר הבריטי ונתקבל לאקדמיה המלכותית של חיל האוויר. במלחמת העולם השניה לחם כטייס קרב בקרב על בריטניה ואחרי כן הועבר לצפון אפריקה. בשנת 1941 נזדמן לו לטוס לארץ-ישראל ולבקר את בני משפחתו. ביום ב' בטבת תש"ג (10.12.1942), המריא במטוסו יחד עם עוד 11 מטוסים כדי לתקוף את האויב בחזית אל עלמיין, אך בקרב נפגע מטוסו, נפל לים ונעלם. גופתו לא נמצאה. הניח הורים ושתי אחיות בארץ.

כובד על ידי

דילוג לתוכן