fbpx
פרלשטיין, קורט

פרלשטיין, קורט


בן סלמה ושמעון, נולד ביום ד' באייר תר"ע (13.5.1910) בעיר קאסל, גרמניה. בן 7 היה כאשר נפל אביו במלחמת-העולם הראשונה. בהיותו בן 17 הפסיק ללמוד בבית-הספר התיכון והלך ללמוד בבית-חרושת לאריגים. בשנת 1933, עם עליית הנאצים לשלטון, יצא להכשרה וכעבור שנה, בשנת 1934, עלה ארצה. תחילה עבד כנגר, בשנים 1935-1937 היה נהג ומטפל בבית-חולים בחדרה, ואחר-כך עבד חמש שנים בקיבוץ בית אלפא. בשנת 1942 עזב את הקיבוץ ונתקבל לעבוד במצבעה לטקסטיל "קשת" ברמת גן. שם עבד עד לגיוסו. היה חבר ב"הגנה" מימי הצטרפותו לקיבוץ. כשפרצה מלחמת-העצמאות נקרא לשמירה, וב-13.5.1948 התגייס לצבא ויצא למחנה תל ליטווינסקי. קורט עבד כנהג במכונית בית-חרושת שהוחרמה לצרכים צבאיים ומילא את תפקידו באחריות רבה. היה אדם רציני, ישר וטהור-נפש ומקובל על חבריו. כעבור שלושה חודשים הועבר לפלוגת חי"ש. לא פעם הביא את המכונית ליעדה תחת מטר יריות ופעם גם נפגע. במהלך מבצע "דני" השתלטו כוחותינו גם על אזור מודיעין ועם כניסת ההפוגה השנייה לתוקפה נתפסו משלטים באזור, ואחד מהם היה משלט 219. הגיזרה היתה רגועה ובמשלט החזיק כוח חי"ם מחטיבת "קריתי". ביום 23.9.1948 תקפו את המשלט ערבים מקומיים בסיוע הלגיון, במפתיע ותוך הפרת ההפוגה. מגיני המשלט הופתעו ונאלצו לסגת נוכח עדיפות האויב, ורבים נפגעו בנסיגה הקשה. למחרת תקפו כוחותינו נגד וכבשו את המשלט. בקרב זה נפל, ביום י"ט באלול תש"ח (23.9.1948). הובא למנוחת-עולמים בקבר-אחים בבית- הקברות הצבאי בנחלת יצחק. השאיר אישה, ד"ר חוה לבית גרונימן.  

דילוג לתוכן