fbpx
פסי, יוסף

פסי, יוסף


בן סליה ושמואל. נולד בשנת תרע"ג (1913) בסלוניקי שביוון. בגיל שנה וחצי התייתם יוסף מאמו וגדל בבית דודתו. הוא למד ב"תלמוד תורה", ומשסיים לימודיו התפרנס כסנדלר. בשנת 1932 עלה לארץ-ישראל נשא אישה והולד שתי בנות, הוא התגורר בתל-אביב ועבד בנמל. במלחמת העולם השניה התנדב לצבא הבריטי, שירת ביחידת הנדסה והשתתף בקרבות נגד הגרמנים ביוון. כפי שידוע נפל בשבי, נמלט, נתפש ונשלח למחנה ריכוז יחד עם אחיו שנמצא ביוון בפרוץ המלחמה. בז' בתמוז תש"א (2.7.1941) מצא יוסף את מותו במחנה ריכוז נאצי. הניח אישה, שתי בנות ואחות. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן