fbpx
פנחס, אברהם

פנחס, אברהם


בן שושנה ונסים, נולד ביום ב' בשבט תרפ"ז (5.2.1927) בפתח תקווה. אחרי שסיים את בית-הספר היסודי עבד במסגרות ונתקבל כמסגר במפעל-המים של עיריית תל-אביב. בהיותו בן 13 הצטרף ל"נוער העובד" ולנוער "הפועל" והשתתף בתחרויות איגרוף וכדורגל. גם ל"הגנה" הצטרף באותו גיל ושקד על השתלמותו באימונים ובסיור ונודע בין טובי הסיירים המכירים יפה שטחים נרחבים בארץ. את ידיעותיו בספורט הקדיש עוד בגיל צעיר להדרכת נוער ה"הגנה" בקפ"פ (קרב פנים-אל-פנים) ובז'יאו-ז'יצו. כן השתתף בהעלאת מעפילים על החוף ובהתקפות ההסחה על מבצר המשטרה הבריטית בשרונה. בפרוץ מלחמת-העצמאות, לאחר החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ, השתתף בהגנת שכונת התקווה ופרברי העיר. אברהם סיים קורס מ"כים, התעלם ממעמדו כמי שזה עתה נשא אישה, ושירת בחטיבת "גבעתי" בחזית הדרום. הוא השתתף בהגנת גת, בכיבוש בית דראס ועוד, והועלה לדרגת סמל. אברהם נלחם בקרבות רבים נגד הפולשים המצרים, ופעם בלכתו בלילה לתקן קו טלפון-שדה שנותק הבחין בקבוצה גדולה של מצרים המתקרבים לעמדותינו. הוא מיהר לחזור והודיע על בואם והכשיל בזה את מזימת המתקיפים, שרובם נפגעו. בתקופת ההפוגה אברהם היה אמור להשתתף במצעד כ' בתמוז, אולם נצטווה לחזור לבסיסו ונפל בקרב בהתקפה על עיראק אל-מנשיה ביום כ' בתמוז תש"ח (27.7.1948). השאיר אישה בהריון. בתו נולדה אחרי מותו. ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן