fbpx
ערב, יעקב (ז’קו)

ערב, יעקב (ז’קו)


בן-הזקונים של שרה ואליהו, נולד ביום ט' בטבת תרפ"ט (22.12.1928) בתל-אביב. למד בבית-ספר יסודי והמשיך ולמד שנה מסגרות בבית-הספר המקצועי על שם מכס פיין. בגלל מצבם הכלכלי הדחוק של הוריו הפסיק את לימודיו והתחיל לעבוד בבית- החרושת "מאזני הארץ". בעזרתו נתקבל שם לעבודה גם חברו מילדות ושני החברים יסדו להם "קבוצה" וחילקו ביניהם את שכרם שווה בשווה. במפעל הצטיין בבקיאות ובזריזות ואחרי שנה נתמנה אחראי לעבודת שמונה פועלים, וביניהם גם ותיקים וקשישים ממנו. בשנת 1946 הצטרף ל"הגנה" בחי"ש תל-אביב והקדיש את זמנו הפנוי לאימונים. ימים אחדים אחרי החלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ לשתי מדינות, התנדב לחטיבת "קריתי", עסק בשמירה בגיזרת אבו-כביר ואחר-כך במנשיה. משהחלו נופלים חללים במערכה הרגיש חובה וצורך להכות באויב והתנדב לפעולות. להוריו ולחברתו אמר שנתמנה לטבח במחלקה, ולכן עליו להיות בשירות גם ביום. פעם פגע כדור אויב ב"סטן" שלו בשעה שהחזיקו מול לבו וירה בו, הקנה נתעקם, אך הוסיף לפעול. ביום י"ח באדר א' תש"ח (28.2.1948), התנדב לצאת לסיור לעבר כפר סלמה, הפעולה הראשונה שנעשתה לאור היום. כשנסוגו אנשינו מפני האש החזקה של האויב, חזר להוציא משם חבר פצוע, ולא שב עוד אל מחלקתו במקווה ישראל. בין ששת החללים שהבריטים העבירו לחדר-המתים של בית-החולים העירוני, היה גם יעקב. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן