fbpx
סלמון, מרדכי (מרקו)

סלמון, מרדכי (מרקו)


בן זהיה ויוסף, נולד בחודש ינואר 1928 בדמשק, בירת סוריה. למד בבית-ספר יסודי והצטרף לארגון החשאי של "החלוץ". פעמיים ניסה לעבור את הגבול ברגל, נתפס ועונה בכלא דמשק למרות גילו הצעיר, אך העינויים לא הרתיעוהו ובפעם השלישית, בשנת 1944, הצליח להתחמק מהשומרים משני עברי הגבול, והגיע לארץ בשלום. כאן יצא להכשרה חקלאית בחברת נוער עולה, אך משבאו גם הוריו לארץ הוכרח לעבור לעבוד בתל-אביב כדי לעזור להם בסידורם הראשון. בו בזמן היה חבר פעיל ב"משמרת הצעירה" של מפא"י. משהתבססה המשפחה בשכונת התקווה נתפנה מרדכי בשנת 1947 להמשיך את חייו לפי רוחו והצטרף להכשרה מגויסת באפיקים. כשהחלה מלחמת-העצמאות צורפה ההכשרה כיחידה לוחמת לגדוד בחטיבת "יפתח", ומרדכי נתחשל בה לחייל לוחם. הוא השתתף בכל פעולות הגדוד והחטיבה בחורף תש"ח בגליל העליון. באחרונה השתתף בקרבות לשחרור צפת וסביבתה, ושם נפל ליד עין זיתים ביום כ"ד בניסן תש"ח (3.5.1948). נקבר בינות אילנות בודדים בהר כנען. ביום כ"ז באלול תש"ט (21.9.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן