fbpx
לילינפלד, עמוס

לילינפלד, עמוס


בן אהוד ואדית. נולד ביום ט' במרחשון תש"ז (3.11.1946) בנהריה. כשהגיע לגיל-הלימודים למד בבית-ספר על-שם רמז וסיים את לימודיו בו. לאחר-מכן למד בבית-הספר התיכון המקצועי על-שם ברל כצנלסון שם; לבסוף סיים את בית-הספר המקצועי "עמל" אשר בקרית חיים. הצטיין במלאכת יד והראה כשרונות ללימודים בכלל. עבד בנגרות ונבחר כחניך מצטיין על-ידי משרד העבודה בשנת 1965. השתייך לתנועת "הנוער העובד". נטה לספורט ימי ובנה לעצמו סירה אשר בה היה מבלה כמה משעות-הפנאי שלו. דייקן וקפדן היה ללא גבול ולא הוציא דבר מידיו שלא חשב אותו לשלם. בעל נימוסים טובים שהעידו על החנוך הטוב שזכה בו בית- הוריו. חברותי היה מאד ואהוב על כל חבריו גם בחייו הפרטיים וגם בצבא לאחר שגויס. בהיותו בן משק המבוסס על גידול ירקות היה עובד בו במסירות ועוזר לאביו החלש במציאת לחמו בכל זמן שהיה חפשי. אחרי גיוסו לצה"ל באוגוסט 1965 עבר כמה קורסים של מפקדים והגיע לדרגת סמל ולמרות היותו מטבעו נחבא אל הכלים הצטיין בהעמדת עצמו לדוגמא לחבריו כמפקד. אחד ממפקדיו מעיד עליו שהוא היה בעל משמעת ומלא רוח התנדבות ונכונות לעזור לחבריו בקרב. השתתף במלחמת ששת הימים ושישה חדשים לאחר-מכן נפל במילוי תפקידו. זה היה ביום י"א בכסלו תשכ"ח (13.12.1967). הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בנהריה. כמה עמודים הוקדשו לתולדותיו ולתיאור דמותו בחוברת "לזכר בני נהריה שנפלו במערכה". חבריו-לנשק הוציאו חוברת הנושאת את שמו ולזכרו.

כובד על ידי

דילוג לתוכן