fbpx
כפתורי, יהושע (בובי)

כפתורי, יהושע (בובי)


בן שושנה ומיכאל (גוסטב), נולד ביום ט' בטבת תרפ"ו (26.12.1925) בצ'כוסלובקיה ועלה לארץ בשנת 1935. יהושע למד בבית-הספר החקלאי בן שמן, ולאחר תקופת הכשרה בגבע עבד כמה שנים כמדריך "הנוער העובד" בחיפה. אחר-כך חזר לקבוצתו, שעלתה בימים ההם להתיישבות בג'יב-יוסף. עם גמר ההכשרה בגבת עברה הקבוצה לפלוגה בהרצליה שהתיישבה בחלוצה אשר בנגב. בשנת 1945 התגייס לפלמ"ח בגבע וב-1947 עבר לגבת ומשם עלה להתיישבות בחלוצה. בפרוץ מלחמת-העצמאות גויס יהושע גיוס מלא ושירת בחטיבת "הנגב". יום לפני התחלת ההפוגה הראשונה יצאו כפתורי וחבריו לפעולה בביר-עסלוג'. לאחר כיבוש בניין המשטרה הוסיפו להתקדם, אולם האויב הפעיל מוקש שהיה מחובר לבניין הסמוך למשטרה ובפיצוץ, ביום ד' בסיוון תש"ח (11.6.1948), נפל. נקבר בחלוצה וכעבור זמן הועבר למשאבי שדה (ביר- עסלוג'). ביום ו' באלול תשכ"ג (26.8.1963) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.  

דילוג לתוכן