fbpx
כהן, דוד

כהן, דוד


בן אלעזר הכהן וטובה. נולד בשנת תשי"א (1951) באיספהן שבפרס ועלה עם משפחתו ארצה בשנת 1953. הוא למד בבית הספר היסודי ובבית הספר התיכון הדתי "המתמיד" – שניהם בקרית שמונה. בתחילת אוגוסט 1969 גויס לצה"ל והוצב לחיל השריון. בימי שירותו הקצרים (הוא לא הספיק לשרת אלא כחצי שנה בערך) התחבב דוד על מפקדיו והיה אהוד על חבריו לנשק, שכן היה חבר טוב וחייל מסור. אור ליום ד' באדר א' תש"ל (9.2.1970), נפל באזור תעלת סואץ מכדור צלף אויב. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בקרית שמונה. אחד ממוריו ומחנכיו אמר בדברי ההספד: "שלוש שנים חינכתיו – – – בשנים הקשות בהתפתחותו של כל נער, שנות ההתפרקות והגישוש ושנות ההתמרדות. לא נער טיפוסי היה דוד, לא חמקן. בכל עמד איתן ותקיף – מקרית שמונה ועד גדות התעלה. מכל חבריו בלט כנער שאפשר לסמוך עליו: התפקידים שהוטלו עליו – בוצעו במלואם. מעולם לא חששנו ולא יראנו, כי ידענו שאם דוד מטפל בדבר הכל בטוח. דוד האמין בכל נפשו בבורא עולם ובחסדיו הרבים ותרגם את אמונתו למעשים. הוא היה זריז בקיום מצוות והקפיד בקלה כבחמורה – – – הוא שמר אמונים לצור מחצבתו בדור עיקש ופתלתול".

דילוג לתוכן