fbpx
כהן, אליהו (“אלי”)

כהן, אליהו (“אלי”)


בן אברהם ואדלה. נולד ביום ז' בסיון תרצ"ח (6.6.1938) בירושלים. סיים את לימודיו בבית הספר היסודי בשיכון המזרח (אשר בראשון לציון) ובערבים למד לצייר. את פרנסתו מצא בענייני דפוס והגיע לאחרונה לעצמאות בדפוס "שביט" שבתל אביב. היה מבלה את שעות הפנאי שלו גם בצילום ובקריאה. גויס לצה"ל באוגוסט 1956 ואחרי שלושה חודשים שהיה בצבא השתתף במערכת סיני. לאחר שחרורו היה יוצא מדי פעם למילואים. בפרוץ מלחמת ששת הימים נקרא שוב לדגל ובקרב שנערך במשלט אל קובה שבמבואות עזה למרגלות היעד הצבאי נפגע מהפגזת האויב; הדבר היה ביום הראשון לקרבות, הוא כ"ו באייר תשכ"ז (5.6.1967). הניח אשה ובת קטנה הוא היה מסור להן והקדיש הרבה לטיפוח ביתו ומשפחתו. הובא לקבורה בבית הקברות הצבאי לשעת חירום בבארי ולאחר זמן הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים. אחיו הבכור, מאיר ז"ל, נפל במלחמת הקוממיות בכיבוש צפת בשעת ההסתערות על המצודה. בחוברות שהוציאו גדודו וחטיבתו הונצח שמו. ב"גוילי אש", כרך ד', ילקוט עזבונם של הבנים שנפלו במערכות ישראל, הובא מעזבונו.

כובד על ידי

דילוג לתוכן