fbpx
חלבה, יצחק

חלבה, יצחק


בן יוסף וצפורה. נולד ביום ט"ו במרחשון תש"ח (30.10.1947) בתל אביב. אחרי שסיים את לימודיו בבית הספר היסודי "הירדן" בשכונת התקוה כתלמיד מצטיין למד בבית ספר תיכון עירוני א' בשעורי הערב. נטה לספורט ובעיקר אהב את משחק הכדורגל. אולם בגלל מצב המשפחה הירוד נאלץ לעזוב את לימודיו ופנה לעבודה במסגרות ובאופן כזה עזר למשוך בעול הפרנסה. יצחק לא ראה עניין בעבודה כמסגר ובחייו האזרחיים בכלל והחליט להתנדב לצה"ל. אבל מאחר שהוריו שכלו בן השפיעו על בנם להשהות את גיוסו עד בוא המועד לגיוסו. בנובמבר 1965 גויס לצה"ל והתנדב לצנחנים – ובמקרה זה לא עלה ביד ההורים לשכנע אותו להימנע מהתנדבות ליחידה קרבית, כי האהבה למולדת בערה בקרבו ודחף פנימי הביא אותו לידי הצעה כזו. עבר קורס מ"כ בהצטיינות. עוד הוא משרת בשירות חובה פרצה מלחמת ששת הימים, וביום הראשון לקרבותיו, הוא כ"ו באייר תשכ"ז (5.6.1967), נפל בקרב שנערך בכפר שן שליד שיך זוויד שבסיני, הובא לקבורה בבית הקברות הצבאי לשעת חירום בבארי ולאחר זמן הועבר למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקרית שאול. מפקד יחידתו מציין אותו אחרי נפלו במכתב התנחומים למשפחה כחייל חרוץ "שמילא את כל המוטל עליו ביעילות ובמסירות".

דילוג לתוכן