fbpx
הופמן, משה (מקס)

הופמן, משה (מקס)


בן אסתר וליאו, נולד ביום ג' בתמוז תרפ"ה 25.6.1925)) בעיר חוסט, סלובקיה. בעיר הולדתו סיים בית-ספר עממי ועלה ארצה בשנת 1940. היה חבר ה"הגנה" מיום עלייתו. בשנת 1942 התגייס לצבא הבריטי. בהיותו באיטליה פעל רבות בקרב הפליטים. בשנת 1946 שוחרר מהצבא הבריטי, חזר ארצה ועבד במקצועות שונים (מסגרות, מכונאות, נהגות ועוד). בשנת 1947 נשא אישה, השתקע בקרית חיים, עבד ב"סולל-בונה" וראה ברכה בעבודתו. משה (מקס) התגייס בפרוץ מלחמת-העצמאות, בחודש דצמבר 1947, הוצב בחטיבת "כרמלי", והשתתף בפעולות במרחב הגליל המערבי. ביום ט"ז באדר ב' תש"ח 27.3.1948)), הצטרף לשיירה שיצאה מנהריה ובה 7 כלי רכב ו90- אנשים כדי להעביר אספקה, חומרי ביצורים ותגבורת ליחיעם. ליד כברי נתקלה השיירה במארב שהציבו הערבים. המשוריין הראשון הצליח לפרוץ ולהגיע ליחיעם, אך שאר כלי הרכב נלכדו במארב. אנשי השיירה לחמו עד שעות הערב ובחסות החשכה הצליח חלק מהם להיחלץ, אך כמחציתם נפלו בקרב, ומשה (מקס) ביניהם. הובא למנוחת-עולמים בקבר-אחים בבית- הקברות הצבאי בנהריה.  

דילוג לתוכן