fbpx
הולנדר, יוסף

הולנדר, יוסף


בן רוזה ויצחק, נולד ביום כ"ט באייר תרפ"ז (31.5.1927) בעיר נייטרה, צ'כוסלובקיה להורים אדוקים. הוא למד לימודי קודש וחול כאחד ב"ישיבה" המקומית המפורסמת ובגימנסיה. כשהגיעו ימי הגזירות גורש להונגריה, מקום מוצא המשפחה, והמשיך ללמוד תורה אצל הרב משה פורהנד בעיר מקוב. יוסף עזר לאביו, שהיה סוחר-יין, ונעשה מומחה למשקאות. עם השחרור חזרה המשפחה לצ'כוסלובקיה. אך בשעה שהוריו נשארו במקום, יצא הוא בנתיב הבריחה והעלייה, דחה אפשרות הגירה לאמריקה והעפיל לארץ. בחודש יוני 1947 הגיע ארצה והצטרף מיד ל"הגנה". הוא לא הירבה לעסוק במקצועו האזרחי, כי נענה לקריאת המולדת, אך דאג להכשיר את הקרקע לעליית הוריו. אלה אמנם באו בעקבותיו, אולם כבר לא מצאוהו בין החיים. יוסף שירת בחטיבת "אלכסנדרוני", הצטיין באומץ-לב ובסגולות קרביות. הוא השתתף בפעולות נועזות שונות: פריצה ליפו, חדירה למחנה תל ליטווינסקי, פיצוץ גשר בדרך ללוד ושחרור הדרך לחיפה. בקרבו האחרון בכיבוש טנטורה, ביום י"ד באייר תש"ח (23.5.1948), נפצע פעמיים, תחילה ברגל ואחר-כך בצוואר, בשעה שהגיש עזרה לפצועים, תחת מטר יריות של האויב, ונפל חלל. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנתניה.

דילוג לתוכן