fbpx
גלוזר, בצלאל

גלוזר, בצלאל


בן רייזל ושלמה, נולד בשנת 1930 בעיר וישאה, רומניה. למד שם ב"ישיבה" והעפיל לארץ בשנת 1947. זמן-מה היה עצור בקפריסין. עם בואו לארץ התיישב ברחובות, עבד במאפייה והיה חבר הסתדרות פועלי אגודת-ישראל. בפרוץ מלחמת-העצמאות התנדב לחטיבת "יפתח" ולחם בשורותיה. לקראת ההפוגה הראשונה הורדה חטיבת "יפתח" לאזור המרכז ונטלה חלק בלחימה באזור לטרון. עם חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונה, השתתפה החטיבה במבצע "דני" ובליל 17-18 ביולי 1948, לקראת תחילת ההפוגה השנייה, תפס גדוד "העמק" את שילתא ומשלט בחלקו המזרחי של רכס קוריקור כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון. עם בוקר התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי, השולט, של הרכס. האויב תקף את הכוח במשלט משני כיוונים בסיוע שריוניות וזה נאלץ לסגת. בנסיגה הקשה בשטח פתוח הנתון לאש צולבת נפלו רבים מהלוחמים. בקרב זה נפל, ביום י"א בתמוז תש"ח (18.7.1948). ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים

דילוג לתוכן