fbpx
בונדי, מאיר

בונדי, מאיר


בן סרפינה וסלומון, נולד ביום ט"ז בשבט תרפ"ג (2.2.1923) בכפר באוסטריה, גדל בווינה וקיבל חינוך דתי ומסורתי. עלה לארץ בשנת 1938 עם "עליית-הנוער" ועבר את שנות הכשרתו במושב שדה-יעקב. אחר-כך הצטרף לקבוצת "שלוחות" של "הפועל המזרחי" בפרדס-חנה. בפרוץ מלחמת-העולם השנייה התגייס לחיל-התובלה בצבא הבריטי, ובאותה יחידה נפגש עם חברים שהתחנכו חינוך חילוני והתקשר אליהם. איתם יחד עבר את הדרך ממצרים ללוב ומלוב לאיטליה והשתתף בהקמת "הגרעין הקבוצתי" ביחידה. מששוחרר מהצבא הבריטי הצטרף עם הגרעין לקבוצת זרעין (דברת) והתבלט בה כאחד החברים המסורים ביותר לעבודה. עליז בחברה ורציני בתפקידו. עם החמרת המצב הביטחוני התגייס לפלמ"ח. השתתף בקורס מ"כים אך מילא את תפקידו כנהג בשיירות שקיימו את הקשר במרחבי הנגב, באמונה וללא פחד. ביום ג' באדר ב' תש"ח (14.3.1948), נפל בשיירה שיצאה מחלוצה לבית-אשל, להוביל אספקה ליישוב הנצור; בדרכו חזרה מבית-אשל לרביבים עלתה המכונית על מוקש ונעצרה ובו ברגע נורה על-ידי צלפים מן המארב. מאיר הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות ברביבים.

דילוג לתוכן