fbpx
בוטנרו, משה (משה’לה)

בוטנרו, משה (משה’לה)


בן מלכה ופרידל-שלמה, נולד ביום ב' באלול תרפ"ג (14.8.1923) בעיר דורוחוי, רומניה ובה למד בבית-ספר עממי. משה עבר בשלום את זוועות ימי השואה ועבד בפקידות, אך מיהר להיענות לקריאה מהארץ ובשנת 1947 יצא לדרך. בקשיים רבים עבר את גבולות הונגריה ואוסטריה ובבואו לגרמניה הצטרף לקיבוץ ועסק בהכשרה חקלאית וצבאית במסגרת אימוני ה"הגנה" בחוץ-לארץ. פעל בארגון עליית "יציאת אירופה תש"ז" בהמבורג. ובהגיע תורו לעלות יצא מגרמניה וביום 11 ביולי 1948, אחרי תלאות רבות, הגיע לארץ. יום לאחר בואו גויס ונשלח לקורס רגמים בצריפין והוצב בחטיבת "גבעתי". לחם יחד עם אחיו הצעיר במשלטי הדרום בג'וליס, עבדיס, חרתיה, חתה, ג'סיר ועוד. ביום י"ד בתשרי תש"ט (16.10.1948), יום לאחר שהתחיל מבצע "יואב", לפריצת הדרך לנגב, נפל מכדור צלף ערבי בעומדו עם נשקו ביד ובהשיבו אש לעבר צלפי-האויב. משה הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בכפר ורבורג.  

דילוג לתוכן