fbpx
אנשל, אהרון-ארתור

אנשל, אהרון-ארתור


בן בתינה ויעקב. נולד בכ"ד בשבט תרס"ד (10.2.1904) בפרנקפורט דמיין, בגרמניה, למשפחה ציונית ושומרת-מצוות. מילדותו היה חבר בתנועת "בר-כוכבא" ופעיל בעניינים ציוניים. ב-1934 עלה כחלוץ לארץ-ישראל. הוא השתקע ברעננה, עבד באחד מפרדסי גן ליטווינסקי ובסביבת נחל הפאליק (נחל פולג). נשא אשה והוליד בת. בצד עבודתו החקלאית שגילה בה חריצות מרובה, היה פעיל בארגון ה"הגנה". הוא נודע בקרב מכריו כאיש צנוע ושקט, נעים-הליכות ומעורב עם הבריות. בכ"ב באב תרצ"ח (19.8.1938) יצא לפרדס כדי להתניע את מנוע הבאר וכנופיית-פורעים ערבית התקיפה אותו מן המארב ורצחה אותו נפש. הוא הובא למנוחת עולמים בבית הקברות ברעננה. הניח אשה ובת.

דילוג לתוכן