fbpx
אלימלך (אל-מלך), אברהם

אלימלך (אל-מלך), אברהם


בן רוזה וחיים. נולד בשנת תרע"ה (1915) בקומוטיני שביוון. למד בבית הספר "אליאנס" בעירו, ואחר כך השתלם מספר שנים במקצוע הנגרות. בשנת 1935 עלה עם משפחתו לארץ-ישראל, התגורר בתל אביב ועבד כפועל בנמל. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לחיל ההנדסה. במרס 1941 נשלח ליוון עם חיל שנועד לעצור את פלישת האיטלקים והגרמנים לארץ זו. בשלהי אפריל נכנע החיל ומרבית אנשיו נפלו בשבי. אברהם היה ביניהם. כעבור זמן קצר, ביום כ"ד בתמוז תש"א (19.7.1941), כאשר ניסה להימלט משביו נפגע ונהרג. מקום קבורתו לא נודע. הניח הורים, אח אחות. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצחcATHENScMEMORIALc,אתונה,יוון. ציון מיקום קברcFacec4 דרגהcSapper. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן