fbpx
אדלר, שלמה אהרן

אדלר, שלמה אהרן


בן הינדה-סרל ויוסף, נולד בהונגריה ביום י"ט בסיוון תר"ץ (15.6.1930). שלמה אהרן היה אוהב ארץ-ישראל ולכן עזב את בית הוריו והצליח לעלות לארץ בשנת 1946. בארץ מצא את פרנסתו בתיקוני רדיו וחשמל. עם פרוץ מלחמת-העצמאות הצטרף לחטיבת ירושלים, השתתף בלחימה בעיר ובסביבתה ונשלח עם כוח תגבורת לגוש עציון. לבו ניבא לו כי לא יחזור מן הקרבות אך הרגיש גאווה על נכונותו להקריב את עצמו למען המולדת. ב-12 במאי ערכו כוחות הלגיון הערבי ובלתי סדירים התקפה כבדה על הגוש והצליחו לבתרו לשניים. למחרת, ב-13 במאי, נמשכה ההתקפה וכפר עציון נפל. יום מותו המדויק אינו ידוע; הוא נפל באחד משני ימי הקרב, ג'- ד' באייר תש"ח 13.5.1948/12)), הוא הובא לקבורה יחד עם שאר קדושי הגוש בבית- הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים ביום כ"ה בחשוון תש"י (17.11.1949).

כובד על ידי

דילוג לתוכן