fbpx
אברמסון, דויד (“דודו”)

אברמסון, דויד (“דודו”)


בן יוסף ורחל, מאנשי כנרת מראשית היווסדה. נולד ביום ט"ו בשבט תרצ"ג (11.2.1933) בכנרת. סיים את לימודיו בבית-הספר היסודי במושבתו ובגלל נטייתו למכונאות נכנס לבית-הספר המקצועי "עמל" שבטבריה. אולם לא עלה בידו לסיים את לימודיו שם, הואיל ואחיו וגיסיו יצאו למערכת-המגן, ועליו, כצעיר שבהם, הוטל למשוך בעול-המשק. שקט, צנוע ועניו בכל הליכותיו. בהגיע מועד-גיוסו לצה"ל, בנובמבר 1950, נכנס לחיל-האויר לקורס טיס. הוריו אמנם התנגדו לכך, אחרי שגיסו הטייס, מרדכי אלון, נספה בתאונה אוירית במבצע "עשר מכות;" אך לבסוף שיכנע אותם והשיג את משאת-נפשו. בסיימו את שירותו בצבא חתם על שנה של שירות-קבע כדי להשלים את ידיעותיו בטיס וכתום השנה אמר לחזור למשק-הוריו, כי תמיד ראה בעבודת-האדמה את עתיד-חייו; בבואו הביתה לחופשה היה נוהג תמיד לפשוט את מדיו ולפנות לעבודה בשדה. אבל שאיפתו לשוב למשק-הוריו לא נתמלאה, כי ביום ט"ז באייר תשי"ג (1.5.1953) נפל בשעת מילוי תפקידו יחד עם חברו הנווט ארנון נול. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בכנרת. לאחר מותו הועלה לדרגת סגן. חורשת ארנים ירושלמיים ניטעה לזכר דויד וחברו ארנון.  

דילוג לתוכן