fbpx
שר, עירא

שר, עירא


בן ישעיהו ויפה. נולד ביום י"ט באדר תרצ"ג (17.3.1933) בתל-אביב. ההורים – חברי כפר-ביל"ו; האב ממייסדי בית-החינוך ברחובות ומנהלו. עם סיום לימודי כיתה י"א בבית-הספר התיכון ברחובות עבר ללמוד בבית-המדרש למורים שבגבעת-השלושה וסיים את לימודיו בו בשנת תשי"ב. השתייך לתנועת "הנוער העובד" וחלק מרשימותיו פורסמו בעתון התנועה "במעלה". שימש כמורה בבית-החינוך ברחובות בו למד בילדותו. מלבד דברי-ספרות, אשר בהם עסק בשעות-הפנאי, התמסר גם למוסיקה ואף עסק בהדרכת-נוער. בנשפי-ההסתדרות ברחובות עסק בהעלאת מחזות בפני הקהל (כגון "מסדה"). לפני מלחמת הקוממיות ובשעתה היה חבר גדנ"ע. גויס לצה"ל באוגוסט 1952 ושירת בו כסמל-תותחן. בקרב על-יד בית-גוברין ביום כ"ז באב תשי"ג (8.8.1953) נפל והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בכפר-ורבורג. חוברת לזכרו, הכוללת גם חלק מעזבונו, הוצאה על-ידי בית-החינוך ברחובות בכסלו תשי"ד. באדר תשי"ח יצא בהוצאת "עמיחי" ספר בשם "נתיבו של יחיד", אשר בו הובאו ממכתביו, מיומנו ומרשימותיו בתוספת דברי-הערכה-וזכרון עליו. בשכונה "אשיות" ברחובות נקרא אחד הרחובות על-שמו

כובד על ידי

דילוג לתוכן