fbpx
שר, אברהם

שר, אברהם


בן צפורה ומשה, נולד ביום ה' בכסלו תרס"ב 16.11.1901)) ברוסיה. בלימודיו בגימנסיה ספג לתוכו תרבות קלאסית. אברהם עלה ארצה בשנת 1917 בשלהי מלחמת-העולם הראשונה. הצטרף לחלוצים במחניים ואחר-כך לכפר גלעדי ועבד כפלח, שומר ורועה- צאן. היה בעל מזג עליז והרוח החיה בחבורה. כמה פעמים נפצע בהתנגשויות עם בדווים והתייחס בענוות-ביטול להרפתקאות ולמעשי-הגבורה של עצמו. כן נטל חלק בקרבות על הגנת תל חי. משנעזבה הנקודה, יצא לפריז, שם למד בבית-הספר הגבוה לעבודות ציבוריות ואחר-כך עבד שנים אחדות כמהנדס בצרפת. אחרי זה עסק ביבוא פירות וזכה להוקרה רבה בשל יושרו במסחר ויתר מידותיו התרומיות. עם פרוץ מלחמת-העולם השנייה אמר לארגן בריגדה יהודית למלחמה באויב הנאצי, יחד עם חברה ותיקה מ"השומר" ומימי כפר גלעדי שבאה לשם כך לפריז. אך שלטונות הצבא הצרפתי והבריטי לא הסכימו להצעה ואז חתם על התחייבות לשרת בצבא הבריטי. שלוש שעות לפני כניסת הגרמנים לפריז הצליח לצאת משם, עבר דרך ספרד ופורטוגל למוזמביק ובחודש ינואר 1941 חזר לארץ. התיישב עם אישתו בירושלים ועסק בסחר פירות ותוצרת חקלאית. כחבר ה"הגנה" רכש נשק מהערבים והסתירו בפרדסים שבשפלה. בראשית מלחמת-העצמאות פנו אליו הערבים תושבי סביבת שכונת רוממה שיארגן הגנה יהודית-ערבית מעורבת לשמירת השלום בשכונה, אך בגלל התערבות כוחות אחרים לא יצא הדבר לפועל. אחר-כך פעל בהגנת השיירות מהשפלה לירושלים. הוא נפצע קשה בהתקפה על אחת השיירות (בה נהרג גם הנס בייט, ראש עליית-הנוער) ועקב התמהמהותם של הבריטים בהעברת הפצועים מת מפצעיו אור ליום י"ג בטבת תש"ח 26.12.1947)). נקבר בהר-הזיתים. שמו נחקק באנדרטה שהוקמה בבית העלמין הצבאי בהר-הרצל לזכר חללי הרובע היהודי ולזכר לוחמים שנפלו במערכה על ירושלים והובאו לקבורה בהר-הזיתים.

דילוג לתוכן