fbpx
שרעבי, מנחם

שרעבי, מנחם


בן אסתר ויהודה, נולד ביום ט"ז בניסן תרפ"ח (6.4.1928) בשכונת שעריים שליד רחובות. בהיותו כבן 4 נתייתם מאביו וגדל בתנאי חיים קשים. מנחם למד בתלמוד-תורה בשכונה, ובהגיעו לגיל 14 יצא לעבוד בחקלאות כדי לתמוך באמו האלמנה. היה פעיל בתנועת "הנוער העובד", עבר קורס מדריכי נוער בנשק, הצטרף אחר-כך לחי"ש והיה בין המצטיינים בכושר קרבי. עם פרוץ מלחמת-העצמאות בחודש ינואר 1948, עבר קורס מפקדי כיתות ומיד לאחר-מכן גויס למערכה נגד הכנופיות בדרום ולהטרדת קני-המרצחים בכפרים. במסגרת חטיבת "גבעתי" השתתף בסיורים ובמיקוש דרכי המצרים בין מג'דל לעזה. עם שחרור הדרום עבר לאזור "המשולש" והשתתף בקרבות על שלושה משלטים. מנחם נפל ביום ב' בטבת תש"ט (3.1.1949) בקרב על משלט שקעיה, שנכבש בתחילת המלחמה על-ידי האויב ואשר ממנו הוטרד משק רמת הכובש. בסערת הקרב נפגע ברקתו כשעסק בהחלפת שרשרות הכדורים במקלעו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנתניה.

דילוג לתוכן