fbpx
שרעבי, יוסף (“ימבו”)

שרעבי, יוסף (“ימבו”)


בן ימימה ואהרן, נולד בשנת 1929 ברחובות. למד ב"תלמוד-תורה" בשעריים שליד רחובות. בגיל צעיר יצא לעבודה, למד את מקצוע הבנאות, בו עבד ובו מצא את מחייתו. השתייך להסתדרות "הנוער העובד" והיה פעיל בסניף אשר במקום-מגוריו. מגיל 16 היה חבר ב"הגנה". כחובב ספורט מצעירותו נכנס ל"הפועל" והגיע לדרגת מדריך-התעמלות בסניף "הפועל" שברחובות. ידע גם התאגרפות. בקיץ 1947 נשלח על-ידי ה"הגנה" לקורס מפקדי-כיתות. לאחר שהוסמך כמפקד-כיתה עסק באימון ובהדרכה צבאיים לחברי ה"הגנה". מרבית לילותיו ושבתותיו הקדיש לתפקידיו ב"הגנה". עם פרוץ המאורעות בארץ כבר היה בשורות המגינים, וב- 1.12.1947 התגייס גיוס מלא והשתתף בקרבות שונים בדרום. בהגיע הידיעה כי קיבוץ גל און הותקף על-ידי הפורעים הערביים, התנדב לצאת עם כמה מאנשי יחידתו להגן על הקיבוץ. היה גם בין מלווי השיירות לירושלים הנצורה. השתתף בפיצוץ הראדאר בהרי-ירושלים ובקרבות בשער הגיא. עם גבור הקרבות בגיזרת המערכה על נגבה הועבר עם יחידתו למערכה זו וביום ד' בתמוז תש"ח (11.7.1948) נפל חלל. הובא למנוחת-עולמים בחלקת הגיבורים שבבית-הקברות הצבאי ברחובות.

כובד על ידי

דילוג לתוכן