fbpx
שרי, פינחס

שרי, פינחס


בן יוסף ומזל. נולד ביום ב' בניסן תש"ז (23.3.1947) בבומבי אשר בהודו. אחרי שסיים את לימודיו בבית-הספר היסודי על שם ששון בהודו עלתה המשפחה לארץ בשנת 1961. הוא למד בכפר הנוער אשר בבאר-יעקב וסיים כמסגר. אז השתייך לגדנ"ע ומטעם הגדנ"ע צעד במצעד-העצמאות. נטה לספורט והצטיין בקפיצה לגובה והשתתף בריצות קצרות ואף למרחקים. חביב היה עליו משחק הקריקט והיה מצטיין בטניס-שולחן. היה יושב-בית ושיקע עצמו בקריאת-ספרים. תמיד היה מאושר לעזור לכל. בשנת 1966 היה בקורס ב"פיניציה" אשר בחיפה במשך ששה חדשים. עבד כמפעיל ב"פיניציה" בירוחם ואהוב היה על כל העובדים, כי הוא התייחס יפה לכולם ועל כן חיבבו אותו. בנובמבר 1967 גויס לצה"ל ושירת בגדוד "הבוקעים" הראשון בחטיבת "גולני". ביום י"ט בשבט (7.2.1969) נפל כאשר עלה על מוקש שהוטמן בדרך-עפר ליד רפיד בדרום רמת- הגולן. פינחס הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין בירוחם. המשפחה הנציחה את זכר בנם על-ידי קנית ספר-תורה והכנסתו על-שמו לבית-הכנסת שבירוחם. כן הונצח שמו על-ידי קריאת שמו על מגרש הקריקט, שמזכיר מועצת-הפועלים בירוחם עסק ביישורו ובגידורו – והלא פינחס היה בין המצטיינים בקבוצתו בענף ספורט זה.

דילוג לתוכן