fbpx
שריקינגר, טוביה (“טוביאס”)

שריקינגר, טוביה (“טוביאס”)


בן יצחק (אייזיק) ורחל. נולד ביום ד' בניסן תש"ח (13.4.1948) בדז'רז'וניוב אשר בפולין. שם התחיל ללמוד בבית-ספר יסודי ובשנת 1957 עלה עם המשפחה לארץ אחרי תלאות רבות שעברו עליה. המשיך את לימודיו היסודיים בבית-הספר "הגליל" שבחצור שבגליל העליון מקום שם ניסו להיאחז אך כעבור תשע שנים עקרו לירושלים. אחרי שסיים את לימודיו שם היה כשנתיים במשק דפנה ושם למד ועבד. מאהבתו לריקודים נבחר להשתתף בקורס לריקודים במטרה ללמד את חברי המשק. היה מרוצה מהאווירה ומהחינוך שקיבל במקום ההוא התעורר בו הרצון ללמוד. הוא עסק באיסוף בולים ואהב מאד את הקריאה בספרים. במאי 1966 גויס לצה"ל. בכל הזדמנות ביקר טוביה בביתו בירושלים אך על מעשיו בצבא המעיט טוביה לספר. בביקורו האחרון אמר להוריו: "עוד מעט אשתחרר מן הצבא ואז אשוב הביתה לתמיד". אבל לא כתכניותיו היה, כי ביום י"א באלול תשכ"ח (3.9.1968) עלה הקומנדקר, אשר בו נסע, על מוקש בצאתו לפעולה מיבצעית על רמת-הגולן בדרך הנפט – ומפעולה זו לא חזר. הובא למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. אחד מוותיקי היחידה היה שלא חת מביצוע תפקידו וכפי שמפקדו ציין במכתב-תנחומיו להוריו, הוא היה עומד ימים ולילות על משמר-המולדת ובמסירות עשה את חובתו לעמו ולארצו.

דילוג לתוכן