fbpx
שרון, דניאל (“דני”)

שרון, דניאל (“דני”)


בן עמנואל ופאולה. נולד ביום ה' באדר ב' תש"ח (16.3.1948) בבוקרשט שברומניה. המשפחה עלתה לארץ בשנת 1951. כאשר דניאל הגיע לגיל-הלימודים למד בבית-הספר היסודי על-שם דויד ילין שבחיפה ולאחר שסיים את לימודיו היסודיים נכנס לבית- הספר המקצועי "בסמ"ת" למגמת חרושת-כלים. הוא היה ספורטאי והשתייך לארגון הספורט "הפועל" (לקבוצה ללימוד קרטה). נטה לציור אמנותי ונוסף לכך עסק בצלילה ובדיג-תת- מימי. ביולי 1967 גויס לצה"ל והוצב לחיל-האויר. היה חניך טוב שהתבלט בכשרונותיו. אהוד ומקובל היה על חבריו. עוד הוא נותן את שירות החובה שלו כפרח-טיס נפל ביום ח' בסיון תשכ"ח (4.6.1968). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. מפקד-הטייסת כתב מכתב-תנחומים להוריו של דני בשמו ובשם חבריו ומפקדיו: "ההגנה על שמי-מדינתנו היא משימה קשה וחיונית ודורשת קרבנות. יודע אני איזה מאמץ נדרש מהמתנדבים לשאת בעול הזה. כאלה הם: בעלי הכרה ברורה של החובה והסכנה – ועל כך מלוא הערכתנו. אנו ממשיכים ונמשיך באותה דרך ותקוותי כי יהיה בכך משום כבוד ויד לנופלים". מכון מדעי לאורבונולוגיה על שמו נוסד על-ידי אביו.

דילוג לתוכן