fbpx
שפר, יצחק-צבי

שפר, יצחק-צבי


בן יעקב ומלכה. נולד ביום כ"א במרחשון תש"ה (7.11.1944) במושב הזורעים. למד בבית-ספר יסודי דתי עד גיל עשר, אז נתיתם מאמו. מגיל י"א עברה המשפחה לבני-ברק ויצחק-צבי נמסר למוסד "בתי-אבות" ליד ישיבת פוניבז'; הוא למד עד סוף שנת תשי"ט בבית "תלמוד תורה" בבני-ברק ולאחר-מכן המשיך ללמוד במשך שנתיים בישיבת "נחלת ראובן" אשר בפתח-תקוה. במשך שלוש השנים הבאות למד בישיבת "נחלת-יצחק" בנחלים. השתייך לתנועת "בני-עקיבא" ובתמוז תשכ"ד עבר לקיבוץ שלוחות אשר בעמק בית-שאן במסגרת גרעין "אורים" של "בני-עקיבא". בינואר 1965 גויס לצה"ל ושירת בנח"ל. ביום ו' באייר תשכ"ו (26.4.1966) נפטר והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בפתח-תקוה. בהיאחזות "גלבוע" הוקמה ספריה תורנית על-שמו ולזכרו.

דילוג לתוכן