fbpx
שפרינגר, לודויג

שפרינגר, לודויג


נולד בשנת 1920. בתקופת מלחמת העולם השניה נענה לודויג לקריאת מוסדות הישוב והתנדב לצבא הבריטי. הוא הוצב לחיל החפרים ושירת במצרים. ביום כ' בתמוז תש"א (15.7.1941), נפגע בתאונת דרכים ומת מפצעיו. הובא למנוחת עולמים בבית קברות צבאי באיסמעאיליה. זכרו הונצח בספר "עם במלחמתו", ב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי . ציון מיקום קברו 6A7. גיל 21. יחידהcPioneercCorps. דרגהcPrivate

כובד על ידי

דילוג לתוכן