fbpx
שפנגנטל, יעקב

שפנגנטל, יעקב


בן פרלה ויוחנן. נולד ביום 1.9.1879 בשפנגנברג שבגרמניה. אביו היה ראש הקהילה היהודית בעיר במשך שנים רבות. יעקב למד מסחר, וכשהגיע לגיל גיוס, שירת בצבא הקיסר הגרמני. לימים נשא אישה והקים משפחה וניהל מפעל לשמן. בשנת 1936, בעקבות הנהגת "חוקי נירנברג" בגרמניה עלה עם משפחתו לארץ-ישראל, השתקע בתל אביב והקים בית-מסחר לפקקים. בעיצומם של מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, ביום ד' בתשרי תרצ"ט (29.9.1938), כאשר היה בדרכו מירושלים לתל אביב סמוך לרמלה נורתה אש לעבר האוטובוס בו נסע והוא נפגע ונהרג. הוא הובא למנוחות בחלקת ה"הגנה" בבית העלמין בנחלת יצחק. הניח אישה, שני בנים ושלוש בנות. זכרו הונצח בחוברת הזיכרון "כופר הישוב" ובספר "יזכור של מכון ז'בוטינסקי. דברים על חייו ונסיבות מות פורסמו בעיתוני התקופה.

דילוג לתוכן