fbpx
שפיר, יעקב (שפיק)

שפיר, יעקב (שפיק)


בן רחל וירוחם, נולד בשנת 1928 בעיר אוסטרוביץ, פולין. עם כיבוש פולין בידי הגרמנים הוכנס למחנה ריכוז. יעקב עבר ממחנה למחנה והצליח לשרוד. בתום המלחמה הועבר על-ידי שליחי הבריגדה היהודית לאיטליה ומשם עלה ארצה בשנת 1945 עם חברי תנועת "דרור" והצטרף למסגרת עליית-הנוער בגבעת השלושה. במשק עבד במטעי הבננות. עוד ב-1946 הצטרף ל"הגנה" והשתתף בפעולות חי"ש נגד האצ"ל בפתח תקווה. עם פרוץ מלחמת-העצמאות גויס ויצא את המשק. הוא הצטרף לפלמ"ח, ויחד עם חבריו לגדוד בחטיבת "הראל" שירת כמלווה שיירות בכביש תל-אביב-ירושלים. כאשר נותקה הדרך נשאר בעיר הנצורה והשתתף בקרבותיה. בהמשך נשלח לקורס מפקדי כיתות והתמחה בנשק אנטי-טנקי. יעקב נפל במבצע "חורב" במבואות רפיח, אגב סיור בין מכוניות האויב שנפלו לידינו, כאשר נורה על-ידי חייל מצרי מן המארב ביום ו' בטבת תש"ט (7.1.1949). מצבה לזכרו הוקמה בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

כובד על ידי

דילוג לתוכן