fbpx
שנקר-הרץ, נמרוד

שנקר-הרץ, נמרוד


בן הלל ומינה, חברי קבוצת משמרות. נולד ביום י"ח באדר תרצ"ו (12.3.1936) בקבוצת משמרות. נתיתם מהוריו בהיותו בגיל שלוש ומשפחת הרץ אימצה אותו כבן. סיים את לימודיו בבית-הספר היסודי ואת כיתות-ההמשך שם. היה ספורטאי והצטיין באתלטיקה. גויס לצה"ל באוגוסט 1954. השתתף במערכת-סיני – בכיבוש א-טור. הוא ביצע צניחה קרבית מאחורי קוי-האויב ולא היה גבול לאשרו על כי נפל בחלקו תפקיד כה חשוב ואחראי, כי עם כל היותו צנוע ונחבא אל הכלים היתה גאוותו על בצעו את המוטל עליו מתוך מסירות ואחריות. ביום כ"א בכסלו תשי"ז (25.11.1956) נפל בשעת מילוי תפקידו בצאתו לסיור לשם הכרת המדבר. הובא למנוחת-עולמים במשמרות. ב"ניב הקבוצה" של חודש שבט תשי"ז הועלה זכרו. במלאת שנה לנפלו הוציאה קבוצת משמרות "דפי זכרון" הנושאים את שמו.

כובד על ידי

דילוג לתוכן