fbpx
שנפ, אשר (אולי)

שנפ, אשר (אולי)


בן פני וישראל, נולד ביום י"ט בכסלו תרפ"ז (25.11.1926) בבוקובינה וסיים שם את לימודיו בבית-ספר תיכון. מנעוריו היה פעיל בתנועת "הנוער הציוני". עם פרוץ מלחמת-העולם השנייה הצטרף ליחידות הפרטיזנים שלחמו בגרמנים ולאחר תום המלחמה הקדיש את מרצו לארגון עליה ב'. בדצמבר 1947 עלה בעצמו באוניית-המעפילים "כנסת ישראל", שנתפסה ונשלחה לקפריסין. משם הגיע לארץ. בפרוץ מלחמת-העצמאות הצטרף מיד לשורות הלוחמים. כתותחן מעולה השתתף בקרב על ג'נין ואחר-כך בזרעין. ביום י"ב בתמוז תש"ח (19.7.1948) בבוקר היום הראשון של ההפוגה השנייה, ערך האויב התקפת-פתע, והוא נפל בקרב זה על משמרתו בסוללת הרגמים. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בעפולה.  

דילוג לתוכן