fbpx
שנור (שינר), משה יהודה

שנור (שינר), משה יהודה


נולד בשנת תרנ"ח (1898) בפולין ועלה לארץ-ישראל בשנת 1935. במאורעות תרצ"ו התגייס לחיל הנוטרים וגם פעל זמן מה ב"פלוגות הלילה" תחת פיקודו של אורד ווינגייט. כשפרצה מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגה 608 חיל החפרים. הוא שירת במצרים ומדבר המערבי – במרסה מטרוח, בסולום ובטוברוק – ובמארס 1941 נשלח ליוון עם החיל שנועד לעצור את פלישת הגרמנים לשם. לאחר כחודש נסוג החיל שהיה נתון להפצצות כבדות מן האוויר, ובאחת ההפצצות, ביום א' באייר תש"א (28.4.1941), נפגע משה ונהרג. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי פאלרון שבאתונה. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. ציון מיקום קברו 4D8. יחידהcPioneercCorps. דרגהcSerjeant

כובד על ידי

דילוג לתוכן