fbpx
שמוקלר, אליעזר (לייזר)

שמוקלר, אליעזר (לייזר)


בן בתיה ויוסף, נולד ביום ט' באדר תר"ץ (9.3.1930) בתל-אביב. בהיותו בן שלוש נתייתם מאביו. אליעזר למד בבית-הספר היסודי "הכרמל" ובגיל 10 הצטרף ל"שומר הצעיר". שנה אחת למד בבית- הספר המקצועי "שבח" והחל לעבוד כמכונאי ב"דרום-יהודה" כדי לעזור בפרנסת המשפחה. בערבים הוסיף ללמוד ולתת מזמנו לתנועה. הוא שאף לצאת להגשמה ולהצטרף לקיבוץ אך לא זכה לכך. אליעזר הצטרף לפלמ"ח וכחבר ה"הגנה" משנת 1945 השתתף ב"ליל וינגייט" בהורדת-מעפילים ובפעולות-חבלה נגד האנגלים. עם תחילת מלחמת-העצמאות נשלח לנגבה, משם עבר לשרונה לקורס מדריכי-ספורט. כשחזר משם נשלח לקרבות ירושלים. השתתף במבצע "נחשון" כחייל באחד מגדודי חטיבת "הראל". המשיך ללחום בגיזרה זו, ובעת מבצע "מכבי" לפריצת הדרך לירושלים, נפל בקרב על משלטי שער הגיא ביום ב' באייר תש"ח (11.5.1948), באותה סביבה שבה הוקם קיבוצו אחרי מותו. נקבר בקרית ענבים. כעבור זמן הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן