fbpx
שלייפשטיין, אשר

שלייפשטיין, אשר


בן רבקה ומרדכי. נולד בכ"ב באייר תרע"ט (22.5.1919) בלאנצוט שבפולין. בגיל צעיר עבר להתגורר בגרמניה, שם ניתן לו חינוך דתי בתלמוד תורה ואחר כך המשיך לימודיו בבית ספר תיכון. בשנת 1934 עלה עם משפחתו לארץ ישראל וכאן התיישבו בפתח תקווה. אחר פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס בשנת 1940 לצבא הבריטי בהסבירו למשפחתו: "חובה על כל יהודי להילחם בנאצים, אויבי עמנו". בספטמבר 1944, משהוכרז על הקמת הבריגדה היהודית, צורף אליה עם פלוגתו לגדוד הראשון של החטיבה. לאחר חדשי אימונים והיערכות הועברה הבריגדה לחזית האיטלקית ובאפריל 1945 השתתפה בקרבות על תפיסת עמדה חשובה בגדה הדרומית של נהר הסניו. הגרמנים ביקוש לתפוס עמדה זו והגדוד לחם למנוע זאת מהם. בכ"ד בניסן תש"ה (7.4.1945) תוך קרב שהתפתח על העמדה, הקדימו הגרמנים את אנשי הגדוד, השתלטו עליה, ופתחו מייד באש על חייליו. בקרב הקשה שנערך בטווחים קצרים ביותר, נפצע אשר קשה. ברגעיו האחרונים ניסה לזרוק רימון יד אך כוחו לא עמד לו והרימון התפוצץ בידו וקטלו במקום. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בפאינזה על יד ראוונה, איטליה. אשר הונצח בספרים "הבריגדה היהודית" ו"חברי ההגנה בפתח תקווה והסביבה – תרפ"ד-תש"ח". ציון מיקום קברו VII.A.12. יחידה Palestine Regiment. דרגה private.

דילוג לתוכן