fbpx
שלוסברג, אברהם (אברשקה)

שלוסברג, אברהם (אברשקה)


בן יהודית ויהודה. נולד בי"ט בחשון תרע"ד (19.11.1913) בטשקנט שברוסיה. בגיל עשרה עבר עם הוריו להתגורר בעיר גרודנו שבפולין, שם למד בגימנסיה ובגיל שתיים עשרה הצטרף לקן השומר הצעיר. כנער חסון ונמרץ שלח ידו בענפי ספורט רבים ולימים נמנה עם מייסדי הסניף המקומי של "שומריה", אגודת הספורט של תנועת השומר הצעיר בפולין, והיה הרוח החיה בסניף. בשנת 1936, לאחר שעבר הכשרה חלוצית, עלה לארץ ישראל וכאן הצטרף לגרעין של קיבוץ שחנה בפתח תקווה. הא הצטרף גם ל"הפועל" והשתתף באולימפיאדה של ספורט הפועלים שנתקיימה באנטוורפן בשנת 1937. בשנת 1938 היה עם ראשוני העולים על אדמת קיבוץ אילון שבגליל המערבי. אחרי פרוץ מלחמת העולם השניה היה מראשוני המתגייסים לצבא הבריטי הלוחם בנאצים. במחצית 1940 נכנס למחנה אימונים ואחר כך הוצב לפלוגת ההובלה העברית 462 ושירת כנהג. בשורות פלוגה זו עבור עליו כל תלאות הלחימה בחזית אפריקה הצפונית. בשנת 1943 החליטו בעלות הברית לפלוש לסיציליה ומשם להסתער על אירופה הכבושה. פלוגת ההובלה 462 נועדה להיות חלק מחיל הפלישה ולכן הועברה למצרים, מקום שם צויידה מחדש ואנשיה עלו באלכסנדריה על האנייה "ארינפורה" כדי להפליג משם לעבר מלטה. בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) טובעה האנייה בהפצצת מטוס גרמני ועמה ירדו למצולות מאה וארבעים מחיילי פלוגת ההובלה, אברהם בתוכם. אחד הניצולים סיפר אחר כך כי ראה את אברהם מפעיל את מכונת הירייה מול מטוס האויב עד שהאנייה שקעה במים. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים, הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אניה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן