fbpx
שלום, סמי (“שמוליק”)

שלום, סמי (“שמוליק”)


בן שאול ונג'יה. נולד ביום ב' בתשרי תש"ב (23.9.1941) בבצרה אשר בעירק. עוד בהיותו שם למד בבית-ספר יסודי וכשהועלה לארץ המשיך את לימודיו היסודיים בתלפיות. בבית-ספר "עמל" למד בכיתה ט' ולאחר-מכן סיים את לימודיו בערב בבית-החינוך בירושלים. התמחה במסגרות ובחשמלאות. היה עוזרו היחיד של אביו בחנות וסייע לו לפרנס את משפחתו הגדולה. אולם בלבו שאף להמשיך את לימודיו באוניברסיטה. השתייך לתנועת "הנוער העובד" והשתתף בארגון הספורטיבי בתלפיות. גויס לצה"ל בנובמבר 1959. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום כ"ו באדר א' תשכ"ב (2.3.1962) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן