fbpx
שלום, יוסף-שמואל

שלום, יוסף-שמואל


בן שמואל. בתקופת מלחמת העולם השנייה, התגייס יוסף-שמואל בארץ-ישראל לצבא הבריטי והוצב ליחידה 606 בחיל החפרים. כאשר הצבא הגרמני איים לכבוש את יוון הוקם חיל-משלוח בריטי שנשלח ליוון במגמה לעצור את הגרמנים. יחידתו של יוסף-שמואל נשלחה אף היא ליוון ובקרבות שהתחוללו, בסוף חודש אפריל 1941, נפל יוסף-שמואל בקרב. תאריך מותו ומקום קבורתו לא נודעו. השאיר אב שהתגורר בעיר פורט-סעיד במצרים. במחקר שנעשה בשנת 2017 נמצא שתאריך נפילתו 28.04.1941 א' באייר התש"א. מקום הנצחתוcATHENScMEMORIAL, יוון. ציון מיקום קברcFacec10 דרגהcPrivate. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן