fbpx
שיריזלי, אברהם (אחיסמך)

שיריזלי, אברהם (אחיסמך)


בן חנה ושלמה-ישראל, נולד ביום י"ד באדר א' תרפ"א (22.3.1921) בירושלים. למד בבית-הספר "אליאנס" ובגימנסיה "בגרות" בירושלים. זמן מועט עבד בבית-מסחר הספרים של אביו המנוח (מו"ל ומתרגם נודע, ידידו ועוזרו של אליעזר בן-יהודה בהוצאת עיתוניו), אך שאף לחיי עבודה ועצמאות. אברהם למד חשמלאות ומ-1938 ואילך עבד כעוזר לחשמלאי באוניברסיטה העברית. בשנת 1936 הצטרף ל"הגנה" והשתתף בפעולותיה בשנות מאורעות- הדמים תרצ"ו-תרצ"ט. בשנת 1942 התנדב לחיל-המהנדסים של הצבא הבריטי, שירת למעלה משנתיים במדבר המערבי ובצפון-אפריקה ואחר-כך באיטליה, שם הופקד על מערכת החשמל בארמון המלכותי בנפולי וביודעו יפה את מקצועו וגם את השפה האיטלקית הצליח בתפקידו. אחרי שחרורו מהצבא החל לעבוד בחנות קרל מרכס לצורכי חשמל בירושלים. בראשית 1948, בזמן מלחמת-העצמאות, עבר לעבוד כחשמלאי אחראי באוניברסיטה העברית וגויס באופן אוטומטי להגנת המקום, שכן ידע להשתמש במקלע. ביום ט' באייר תש"ח (18.5.1948) נהרג בעת ההפגזה הכבדה על בניני "הדסה" והאוניברסיטה. נקבר בהר- הצופים. ביום י"א בשבט תשי"א (18.1.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן