fbpx
שיף, שמואל (מילק)

שיף, שמואל (מילק)


בן צפורה ואהרן, נולד ביום ב' בניסן תרע"ט (2.4.1919) בעיר טרנוב, פולין. התחנך בבית-ספר עברי בעירו ואת לימודיו הכלליים סיים בבית-ספר תיכון; באוניברסיטה למד שנה אחת בלבד. השתייך לתנועת "הנוער הציוני" בטרנוב. חובב ספורט היה והתמסר במיוחד לטניס-שולחן, שהצטיין בו, והוכתר בתואר אלוף פולין. עם השתלטות הנאצים על פולין ברח והגיע עד יפאן ובשנת 1941 עלה משם לארץ-ישראל. בבואו לארץ התגייס מיד לצבא הבריטי ובשירותו ביחידת-קשר הגיע לדרגת סמל-ראשון. אחד מקציני יחידתו כתב כי כל משימה שהוטלה עליו עשה בדייקנות ואת תפקידו כמתורגמן מילא בצורה היעילה ביותר. עם סיום המלחמה שוחרר מן הצבא הבריטי וחזר לארץ. לא עבר זמן רב והוא נשלח ללונדון כנציג ארץ-ישראל בתחרות טניס-שולחן בינלאומית. בשובו התחיל לעבוד כשומר בחברת-החשמל. בפרוץ מלחמת-העצמאות הצטרף מיד לשורות המגינים ועם קום צה"ל התגייס גיוס מלא ושירת ביחידת-תחבורה. ביום ל' בניסן תש"ח (9.5.1948) שם קץ לחייו מתוך דכדוך-נפש מסיבות בלתי-ידועות. נקבר בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

כובד על ידי

דילוג לתוכן