fbpx
שטרן, זאב (רוז’ה)

שטרן, זאב (רוז’ה)


בן רחל ואלי, נולד בשנת 1928 בפולין. הוריו הומתו לנגד עיניו בידי הנאצים שכבשו את צרפת ורוז'ה הצעיר נמלט להרים והצטרף ללוחמי המחתרת הצרפתית (ה"מאקי"). הוא השתתף בפעולות חבלה והצטיין באומץ-לב ובמסירות לחבריו לקרב. זאב הצליח להגיע לאפריקה הצפונית והצטרף לכוחותיו של גנרל דה-גול. בשורות צבא צרפת החופשית השתתף בשחרור פריז ונפצע בקרבות. עם אחת השיירות הראשונות של נוער יהודי-צרפתי עלה ארצה באוניית-המעפילים "תל-חי", בשנת 1946, לאחר תקופת- הכשרה קצרה. השתקע בגבעתיים ועבד בבניין. מיד עם בואו ארצה הצטרף ל"הגנה". ב-29.11.1947, יום ההחלטה על החלוקה בעצרת האו"ם, התייצב לדגל, ושירת בחטיבת "אלכסנדרוני". השתתף בקרבות רבים ובכלל זה – בקרב על הקסטל. זאב נפל ביום ד' באייר תש"ח (13.5.1948) בפעולה לכיבוש כפר סבא הערבית, בהיפגע המשוריין שלו בפגז אויב. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן