fbpx
שטראוס, אריה-שמעיה

שטראוס, אריה-שמעיה


בן אסתר ושמואל, נולד ביום כ"ד בסיוון תרפ"ז (24.6.1927) בעיר קרלסרואה, חבל באדן, גרמניה. בן 9 היה בעלות המשפחה לארץ בשנת 1936. בחיפה סיים בית-ספר יסודי ולמד קדרות. עבד בבית- החרושת לקרמיקה "קדר". ב-1.3.1948 התגייס לצבא עם הצו הראשון ושירת באחד מגדודי חטיבת "אלכסנדרוני". אריה השתתף בקרבות טנטורה, קולה, כפר סבא הערבית, ובדצמבר ירד עם החטיבה לדרום. בעת מבצע "חורב", נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה", שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים ותקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל, ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948). נקבר בפלוג'ה. ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן