fbpx
שטינקריצר, ברוך (ליפה)

שטינקריצר, ברוך (ליפה)


בן טובה ואריה, נולד בשנת 1920 בעיר אוסטרוג, פולין ולמד בבית-ספר תיכון. עם פרוץ מלחמת-העולם השנייה נמלט לברית- המועצות ושירת בצבא האדום. כשנסתיימה המלחמה נדד בפולין ובאוסטריה והגיע לזלצבורג עם קבוצת "גורדוניה". שם לימד עברית שלא על-מנת לקבל פרס. מזלצבורג עבר בגניבה את הגבול לאיטליה וכעבור חודשים מספר, בשנת 1946, העפיל לארץ-ישראל באונייה "וג'ווד". עם בואו שהה זמן קצר בקבוצת נווה ים ואחר- כך עבר לנתניה ועבד בה כפועל-בניין. במאי 1948 התגייס לצבא ושירת בחטיבת "גבעתי". בליל 2-3 ביוני 1948, במסגרת מבצע "פלשת", תקפו כוחות "גבעתי" את המערך המצרי ליד גשר אשדוד (גשר "עד הלום" כיום). ההסתערות נבלמה באש כבדה של האויב והכוחות נאלצו לסגת. ההתקפה נכשלה אמנם, אך אילצה את המצרים להיערך במקום ובלמה את התקדמותם צפונה. בקרב זה נפל, ביום ביום כ"ה באייר תש"ח (3.6.1948). ביום ט"ו בחשוון תש"י (7.11.1949) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.  

דילוג לתוכן