fbpx
שטיינברג, אברהם

שטיינברג, אברהם


בן אטל ושלמה, נולד ביום כ"ה בתמוז תרפ"ו (7.7.1926) בעיר טרנוב, פולין. במלחמת-העולם השנייה עבר לברית-המועצות ועם חתימת ההסכם הידוע בין סטלין לשיקורסקי על שחרור האזרחים הפולנים הגיע לארץ בשנת 1943 עם ילדי טהרן. בשנת 1944 התגייס לצבא הבריטי, ולחם באירופה בשורות הבריגדה היהודית. בשנת 1946, עם פירוק הבריגדה, השתחרר וחזר לארץ. כאן הצטרף ל"הגנה" והיה פעיל בה. עם פרוץ מלחמת-העצמאות התייצב מיד לשירות פעיל. ביום ה' באייר תש"ח (14.5.1948) השתתף בקרב ליד רמת הכובש ושם נפל. נקבר בנתניה. ביום ז' בתמוז תש"י (22.6.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן