fbpx
שחק (טטלמן), אבי

שחק (טטלמן), אבי


בנם יחידם של שיים ומלכה. נולד ביום י"ג באייר תש"ז (3.5.1947) בעיר יאסי שברומניה ועלה עם משפחתו ארצה בשנת 1951. אבי התאקלם בחיי הארץ והיה כ"צבר" לכל דבר. הוא היה מהיר תגובה וחריף ויחד עם זאת היה שקול ורציני בכל אשר עשה. הוא התחנך בבית הספר העיוני בנהריה והיה בן מסור ונאמן להוריו. הוא נהג בהם כבוד ואהבה רבה, ועל כן אהבוהו וכיבדוהו מכריו וחבריו. הוא היה ספורטאי נלהב והשתתף בפעילות ספורט. בשעות הפנאי אהב לעסוק במלאכת יד ובעיקר בהרכבת דגמי אוירונים. אבי גויס לצה"ל בנובמבר 1965 והוצב לחיל הים. הוא שירת בנאמנות ובמסירות ומילא עד תום את כל התפקידים שהוטלו עליו עד שנבחר לשרת בקומנדו הימי. הוא השתתף במלחמת ששת הימים, באומץ רב ובאמונה ובניצחון. כשחזר מן המלחמה חיפש אתגרים חדשים. הוא יצא בשליחות של השתלמות וחזר ממנה בסיימו את עבודתו בהצלחה רבה. גם עבודתו בחייו האזרחיים הייתה עבודה בטחונית, וכך מצא את מותו ביום ט' באייר תש"ל (15.5.1970), כאשר נפל בעת מילוי תפקידו בהתפוצצות מטען חבלה באנייה. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בנהריה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן