fbpx
שחורי, אברהם

שחורי, אברהם


בן בטי וחיים. אברהם נולד ברומניה בשנת תרפ"ט (1929). הוא עלה לארץ בשנת 1947 במסגרת עליית הנוער הבלתי לגאלית. אברהם התגייס לצה"ל בשנת 1948 ונלחם במלחמת העצמאות. בזמן פעולה לשחרור נצורים באזור ירושלים, נפצע אברהם באופן קל בגבו. ב-1950 התגייס אברהם למשטרת ישראל. הוא שירת במרחב ירושלים, עיר מגוריו, במגוון תפקידים. במסגרת תפקידיו השתתף אברהם במבצע סיני ובמלחמת ששת הימים. רב-סמל אברהם נפל בעת שירותו בט"ו בכסלו תש"ל (25.11.1969). בן ארבעים היה בנפלו. הוא נטמן בבית העלמין גבעת שאול בירושלים. הותיר אישה ושלושה ילדים.

דילוג לתוכן